Çeko Mimkara: Gençlik örgütlendikçe bağımlılık kırılır, yeni yaşam kurulur

img

DİYARBAKIR - Gençlerin örgütlenerek fuhuş, uyuşturucu ve ajanlaştırmaya karşı durabileceğini vurgulayan HDP Gençlik Meclisi'nden Çeko Mimkara, "Gençler ne kadar örgütlenirse toplum da o kadar örgütlenir. Gençler örgütlenerek bu saldırıları boşa çıkarabilir" dedi.   

Siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler en çok gençleri etkiliyor. Her alanda baskı cenderesine alınan gençlerin geleceğe dair kaygıları da artıyor. Yıldırmanın, asilimile etmenin ve yozlaştırmanın devreye konulduğu yerlerin başında bölge kentleri geliyor. Gençler bir yandan işsizlikle mücadele ediyor, diğer yandan fuhuş ve uyuşturucu bataklığına çekilmek isteniyor. Özellikle politik alanda çalışma yürüten gençler ajanlaştırma dayatmasına maruz kalıyor. Gençler tüm bu politikalar karşısında yeterince seslerini duyuramazken, geçtiğimiz günlerde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi'nden bu sorunlara karşı önemli bir hamlenin startı verildi. Gençlik Meclisi, 10 Eylül'de Diyarbakır'da "Bağımlılığı kıralım, yeni yaşamı kuralım" şiarıyla hem uyuşturucu hem de fuhuşa karşı kampanya başlattı. Kampanyanın Diyarbakır'dan tüm kentlere dalga dalga yayılması bekleniyor. 
 
Kampanyanın yürütücülerinden HDP Gençlik Meclisi Üyesi Çeko Mimkara, gençlerin karşı karşıya kaldıkları sorunlara, iktidarın politikalarına ve kampanyaya dair sorularımızı yanıtladı.  
 
Ülke nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan gençler bugün hangi koşullarda yaşıyor? En çok nelerden şikayet edip, nelerden rahatsızlar?  
 
Gençlik, toplumda önemli bir rol oynuyor. Daha doğrusu gençlik bir toplumun kilit gücü ve temsilcisidir. Bu kadar yönelim ve saldırıların nedeni de bununla bağlantılı. Bir toplumun gençliği ne kadar sağlıklıysa ve ne kadar örgütlüyse, toplum da o kadar sağlıklı ve örgütlüdür. Aynı şekilde bir toplumun çökmesi, ahlaki olarak yozlaşması ve teslim alınmasında da gençliğini rolü etkilidir. Gençlik ayakta durdukça toplum da zarar görmez. Kürdistan'da durum biraz böyle. 
 
Gençliğin yaşadığı sorunlar kuşkusuz toplumun yaşadığı sorunlardan çok bağımsız değil. Ülkede savaş, işsizlik, sosyal bunalım, psikolojik çöküş var. Gençlik bunların hepsinden etkileniyor. Gençler şu anda kötü bir durumda. Özel savaşın geliştirdiği bazı faaliyetler var ve o faaliyetlerden etkilenme durumu var. Bütün bunlara baktığımızda gençler iyi bir durumda değil. Gençler bunca sorun içerisinde iyi bir gelecek hayali kuramıyorlar. Geleceğe ilişkin kendilerini çok iyi hissetmiyorlar. Çünkü mevcut koşullar bir yaşam sunmuyor. O yüzden umutsuzlar. 
 
Doğrudan etkilendikleri bu politikalar karşısında seslerini yeterince duyurabiliyorlar mı ya da seslerini duyurabilecekleri en önemli alanlardan biri olan politikada yer alabiliyor mu?
 
 
 Yeni yaşam arayışı, özgür yaşam arayışına tahammül edilmiyor. Bu yüzden Kürt gençliği hedefte ve her türlü muameleyle karşılaşıyor.
 
Ülkede, bırakın siyasette yer almayı 2 genç bir araya gelemiyor. Türkiye'de çok ciddi bir baskı var. Örgütleme, kendilerini ifade etme amacıyla bir araya gelen 2 gence bile tahammül edilmiyor. 24 saat takip altında. Sonrasında müdahale ediliyor. Kaçırılıyor, tehdit ediliyor ve ajanlaştırılıyor. Sonrası gözaltı ve cezaevidir. Bu durumdaki bir genç nasıl siyasette yer alsın? Fakat bu şekilde yaklaşılmaması lazım. Gençlerin de buna karşı kendini örgütlemesi ve kendini ifade etme yöntemlerini geliştirmesi lazım. 
 
Bu baskılar sadece gözaltı, tehdit ya da kaçırılmayla mı sınırlı?  
 
Sadece bunlar değil elbette. Gençler üzerinde aile baskısı ve çevre baskısı da var. Düzenin bütün kurumlarının oluşturduğu bir baskı var. Herkes bir taraftan gençliği kendine bağlamaya ve faydalanmaya çalışıyor. Fakat gençliğin buna karşı sessiz kalmaması lazım. Kendini yaşamın her alanında örgütleyebilmesi lazım. 
 
Özelde Kürt gençlerine yönelik hangi politikalar yürütülüyor? 
 
Sadece Kürt gençliğine değil, Kürt halkının tümüne Cumhuriyetin kuruluşundan beri bir tek seçenek tanımıştır; O da işbirlikçiliği kabul etmek. Kürdistan'da senin yaşayabilmen için ya da bir yerde olabilmen için ilk önce uşakçılığı kabul etmen lazım. Önce işbirlikçilik ve uşakçılık, sonra yaşam. Bütün Kürt toplumuna ve gençliğine dayatılan budur. Yeni bir yaşam arayışına, özgür yaşam arayışına girmeye tahammül edilmiyor. Bir seçenek yok. Bu yüzden Kürt gençliği hedef alınıyor ve her türlü muameleyle karşılaşıyor.  
 
Bahsettiğiniz "hedef alma ve muameleler"in son başlattığınız kampanyanın temelini oluşturan fuhuş ve uyuşturucuya karşı mücadeleyle bir bağı var mı?   
 
Zaten hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Düzenin geliştirdiği saldırılar farklı olsa da aynı amaca hizmet ediyor. Düzen sadece belli noktalarda gençliğe yönelmiyor. Uyanan, arayış içine giren, kendini ifade etmek isteyen, bu yönlü mücadele yürüten gençler hedef alınıyor. Fuhuş ve uyuşturucu, ajanlaştırma ve çetecilik gibi faaliyetlerle hedef haline getiriliyor ve bu şekilde sindirip, teslim alınıp, etkisiz kılınmaya çalışılıyor. 
 
 Uyuşturucu, fuhuş, ajanlaştırma bugün daha çok nerelerde yaygın ve bunlarla ne amaçlanıyor? 
 
 
Yurtseverliğin güçlü olduğu mahalle ve ilçelerde bu uygulamalar fazla geliştiriliyor. Gençliği politik alandan koparmak için yürütülen faaliyetlerdir. 
 
Kürdistan ve Türkiye'de gençliğe dönük geliştirilen bütün saldırılar özel savaş kapsamında gelişiyor. Bilinçli, planlı ve sistematiktir. Fuhuş, ajanlık, uyuşturucu ve çetecilik de belli bir bütünlük içerisinde yürütülen faaliyetlerdir. Gelişigüzel gelişen faaliyetler değildir. Yurtseverliğin güçlü olduğu mahalle ve ilçelerde bu uygulamalar daha fazla yürütülüyor. Daha fazla geliştirilmeye çalışılıyor. Gençliği politik alandan, mücadeleden koparmak için yürütülen faaliyetlerdir. Belli bir merkezden de yürütüldüğünü biliyoruz. 
 
Genelde hangi gençler hedefte ve bu süreç nasıl işletiliyor?  
 
Boşlukta olan gençler. Düzen önce boşluğa düşürüyor ve kendini ifade etmesine engel oluyor. Herhangi bir alanda bir yere gelmesini engelliyor ve işsiz bırakıyor. Yani önündeki bütün seçenekler ortadan kaldırılıyor ve boşluğa düşüyor. Bu kişiler, boşlukta olan gençlerle temasa geçip, para teklif ediliyor. Ardından bu tarz kirli faaliyetlere olanak sağlanıyor ve içine çekiliyor. Bununla Kürt gençliğini etkisizleştirip, Kürt halkının 100 yıldır yürütmüş olduğu mücadeleyi yenilgiye uğratmak istiyor. 
 
 Bahsettiğiniz kişiler kimler?
 
Kürdistan'da yaprak kıpırdasa devletin ve istihbaratın haberi olur. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde devletin haberdar olduğunu düşünüyoruz. Devletin bundan habersiz olması mümkün değil. Birebir düzen bu faaliyetleri yürütüyor veya bunu çekici hale getiriyor. Bir örgütlenmeleri var. Uyuşturucu ve fuhuş şebekeleri var. Çetecilik özendiriliyor. Özel olarak ilgileniliyor. Bu bağlamda herhangi bir yere bağlı olmayan boşta olan gençler de düşüyor. 
 
Gençlik bu bataklıktan nasıl kurtulabilir?
 
Gençliğin yürüteceği örgütlü mücadeleyle içinden çıkılacak bir durumdur. Bütün il ve ilçelerde ve mahallelerde gençlik meclislerimizin faaliyetleri var. Çalışmaları var. Gençler buna dahil olarak bunlara karşı mücadele verebilir. 
 
Kuşkusuz bu yaptığınız çalışmaların bir etkisi var, bunlara karşısında sadece sizin yürüttüğünüz çalışma yeterli olur mu?
 
 Çalışmalarımızın bu faaliyetlerin önüne tam anlamıyla geçtiğini söyleyemeyiz. Ancak yarattığı bir duyarlılık var. Kazanımlar var. 
 
Bizim yürütmüş olduğumuz çalışmaların bu faaliyetlerin önüne tam anlamıyla geçtiğini söyleyemeyiz. Fakat yarattığı bir etki var. Ortaya çıkardığı bazı kazanımlar var. Yarattığı belli bir duyarlılık var. Şöyle bir gerçeklik de var; Bizim gençlik merkezlerimiz ve çalışan arkadaşlarımız sürekli hedef alınıyor. Sürekli gözaltına alınıyorlar, tehdit ediliyorlar, taciz ediliyorlar ve kaçırılıyorlar. Bu koşullarda faaliyet yürütüyoruz. Sadece bu faaliyetleri yürüten çetelerle değil aynı zamanda devletin önümüze çıkardığı engellerle de mücadele ediyoruz. Dolayısıyla doğrudan hedef alınıyoruz. Bu faaliyetlere karşı mücadele ediyoruz. Kampanya başlattık ve bu kapsamda bağımlılık, çetecilik, ajanlıkla, uyuşturucu ve fuhuşla mücadele ediyoruz. Karşımıza polis çıkıyor, karşımıza devlet çıkıyor. Bu yönlü de bir mücadele yürütüyoruz. Ondan kaynaklı zor koşullarda mücadele yürütülüyor. Fakat şunu herkes sorabilir; Bağımlılığa karşı yürüttüğümüz mücadeleye engel olan devlet güçleri bunu savunuyor mu? Buna sahip mi çıkıyor? Onlar mı destekliyor? Onlar mı teşvik ediyor? Bu soruları herkes sormalıdır. 
 
Son kampanyanızda sivil toplum örgütlerine de "birlikte mücadele" çağrısı yaptınız. Onlara nasıl bir sorumluluk düşüyor?
 
Bu sorun sadece gençlik meclislerinin sorunu ve görevi değildir. Bütün alanların sorumluğu ve görevidir. Herkesin sorumluluk alıp çalışmalarda ortaklaşması ve noktada mücadele yürütmesi gerekmektedir. 
 
Kampanyanızın detaylarına girmeden önce kampanyalarınızda vurgu yapılan en önemli konuların başında PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit geliyor. Yürütülen politikalarla tecrit arasında nasıl bir bağ görüyorsunuz?
 
Her saldırı tecride dayandırılarak yapılıyorsa, tecridin hedef alınmasıyla da boşa çıkarılmalıdır. İmralı'daki tecrit kırılmadan ve ortadan kaldırılmadan hiçbir saldırı ortadan kaldırılamaz.  
 
Tecrit konusu bizim için en önemli konudur ve en öncelikli konudur. Çünkü biz yapılanlar, olup biten her şeyin tecritle bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. İmralı'da yürütülen tecrit ve sistematik işkence bütün topluma ve mücadele güçlerine uygulanıyor. O anlamda tecride karşı yürütülen mücadele bütün alanlarda yürütülen mücadeleyi kapsıyor. Öncelikli olarak tecride karşı mücadele yürütülmelidir. Bütün saldırıları tecrit kapsamında ele alabiliriz. Her saldırı tecride dayandırılarak yapılıyorsa, tecridin hedef alınmasıyla da boşa çıkarılmalıdır. İmralı'daki tecrit kırılmadan ve ortadan kaldırılmadan hiçbir saldırı ortadan kaldırılamaz. Hatta saldırılar güçlenerek devam edecektir. Bu bir gerçekliktir ve herkes bununla yüzleşmelidir. Şuan uyuşturucu kullanan kişiler de toplumdan soyutlanıyor ve tecrit altına alınmış oluyor. Bu yönlü de bir bağlantı var. Hiçbir saldırının tecritten bağımsız geliştiğini düşünmüyoruz. Tecridin boşa çıkarılmasıyla da saldırılar boşa çıkarılabilir. 
 
Kampanya kapsamında ne gibi çalışmalar yürütmeyi planlıyorsunuz?  
 
Kampanya çerçevesinde mahalle mahalle, ev ev gezip 7'den 70'e herkesle temas etmeyi hedefliyoruz. Bir duyarlılık yaratmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarda ilişkileneceğimiz, tanışacağımız insanları da bu mücadeleye katmayı hedefliyoruz. Buna dayanarak kendi örgütlülüğümüzü de daha da geliştirmeyi planlıyoruz. 
 
Kampanyaya bir süre biçtiniz mi? 
 
Bu kampanyaya süre biçmiş değiliz. Şimdilik süresiz bir kampanya olarak görünüyor. Çünkü uyuşturucu, fuhuş ve bağımlık gibi faaliyetler her yere yayılmış. Dolayısıyla buna karşı mücadelenin de süreklilik kazanması gerekiyor. Belli bir bütünlük içerisinde süreklilik kazanması gerekiyor. 
 
Son olarak tüm bunlar karşısında gençlere çağrınız ne olur?
 
Gençler ve halk bu tarz faaliyetlerin gelişmesine olanak vermemeli. Buna karşı belli bir duruş sahibi olmalı. Özellikle ailelere çağrımız var; Çocuklarına sahip çıkmalıdırlar, çocukların takip etmelidirler. Bu tarz kirli faaliyetlere bulaşmamaları için onlara sahip çıkmalıdırlar. Bu yönlü ailelere önemli bir rol düşüyor. Gençlerin de bu durumu kendilerine yakıştırmamaları lazım. Bu faaliyetlere girmemeler lazım. Gelip HDP gençlik meclislerinde örgütlenmelerini ve mücadeleye katılmalarını istiyoruz. Yürüttüğümüz bu çalışmaların bizi başarıya ulaştıracağına inanıyoruz.
 
MA / Gökhan Altay - Dilgeş Ruvanas

Diğer başlıklar

13:23 DAD’dan sözü kesilen Kaplan’a destek
13:22 Antep Valiliği’nden 'sistematik tecavüz' açıklaması
13:15 Kafasında mermi çekirdeği saptanan tutuklu Engin’e vitamin ilacı verildi!
12:14 Almanya sandık başında
12:10 300 bin TL'ye makam asansörü
12:03 12 yaşından 16 yaşına kadar tecavüze uğradı
11:28 DAİŞ’in Irak saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi
11:26 Kadınlar tekçiliği ortadan kaldırmaya kararlı
11:06 Ahmet Türk: Muhatap Kürt halkı ve aktörleridir
10:59 Temel: HDP belirleyici rol üstlenecek
10:54 Şenyaşar ailesi: Adalet tabeladan ibaret
10:43 Kılıçdaroğlu: İktidarın alternatifi oluştu
10:25 HDP Yerel Yönetimler Konferansı: Türkiye’nin tüm sorunlarını çözmeye talibiz
10:18 Maltepe Cezaevi’nde 3 tutuklu koronavirüse yakalandı
10:03 Datça'da peş peşe 2 deprem
09:18 Emniyet bekçisi bir kadını katletti
09:06 Jiyan Haber’in imtiyaz sahibine ölüm tehdidi
09:05 Soçi öncesi ön hazırlık: Kırım salvosu
09:04 Eliaçık: Erdoğan, Erbaş'la oy arttırmaya çalışıyor
09:03 Barınamayan öğrenciler kararlı: Çözemiyorsanız o koltuktan inin
09:02 Ardanuç lavantayla canlanacak
09:00 26 EYLÜL 2021 GÜNDEMİ
25/09/2021
23:33 Dersim’de kaza
23:16 Adana’da Deniz Poyraz futbol turnuvasından renkli görüntüler
22:47 ‘Örgütlenirsek toplumumuzu özgürleştirebiliriz’
21:22 Koronadan 193 kişi daha hayatını kaybetti
20:19 Yaşam savunucularından iktidara: İklimi değil sistemi değiştir
20:06 Yerel Yönetim Kadın Konferansı ‘Jin, Jiyan Azadî’yle son buldu
19:57 Apê Musa İzmir’de anıldı
19:49 HDP'li gençler madde bağımlılığına karşı bildiri dağıttı
19:03 Erdoğan’dan öğrencilere ilişkin açıklama: Yalan söylüyorsunuz
18:48 İstanbul Kent Konseyi’nden tarım şenliği
18:40 Batman Valiliği’nin Hasankeyf videosuna tepki yağdı
18:24 Demirtaş’tan Kürtçe kitap önerisi: Kürt çocukları anadillerinde okuyup yazamıyor
17:55 Bülbül: Pütürge’de insanların barınma hakkı ellerinden alınıyor
17:20 Şırnak’taki TOKİ konutları dökülmeye başladı
17:16 DBP İstanbul’da danışma bürosu açtı
17:11 39 mülteci hakkında sınır dışı edilme kararı
16:50 Karamollaoğlu: Kayyımlar genel kural haline gelmiş
16:11 Gabar Dağı’ndaki yangın kendiliğinden söndü
15:47 Bakanlığa ‘İmralı’da ihlal yok’ savunması soruldu
15:47 ‘Hevaller’ ifadesi 'örgütsel iletişim kelimesi' sayıldı
15:23 2 yılda 63 hasta tutuklu yaşamını yitirdi: 'Öldürme politikası' izleniyor
15:15 Tuşba'da sel: Altyapı yok
14:52 Dayanışma konserine koronavirüs yasağı
14:42 Cezaevinde 28 yılda 5 kez mide kanaması geçirdi
14:38 ‘26 yıldır kayıp olan Eroğlu nerede?’
14:26 Babacan’dan ‘Adı Kürt meselesidir' paylaşımı
14:14 Aydeniz: Çözümün muhatabı Öcalan’dır
14:08 5 çocuklu aile 8 aydır elektriksiz
14:00 Dersim’de ajanlık dayatmasına karşı suç duyurusu
13:34 Cumartesi Anneleri: Galatasaray'daki işgali sonlandırın
13:33 Dedeoğulları’nın avukatı Karabulut: Savcı, emniyetin gönderdiği WhatsApp görüşmelerini bizden saklıyor
13:13 CHP’den Cumartesi Anneleri’ne pankartlı destek
12:48 ÖSO’nun elindeyken ailesine 10 saniyelik ses kaydı gönderdi
12:16 Van’da sağanak yağış sonrası ev ve iş yerlerini su bastı
12:12 Diyarbakır ve Batman’da kayıpların akıbeti soruldu
11:56 Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi ABD'de temaslara başladı
10:59 Şenyaşar ailesi: Hak, hukuk, adalet mücadelesi büyüyor
10:52 Buldan: Eşit temsiliyete duyarlı demokratik sistemi kadınlarla kuracağız
10:51 HDP Yerel Yönetimler Kadın Konferansı başladı
10:50 Cemevlerinin kapılarını öğrencilere açan AVK: İktidar köklü bir çözüm bulmalı
10:47 Kürt Dili ve Edebiyatı bölümüne 3 kontenjan ayrılmasını Bakana sordu
10:46 İkizköylüler hakaret eden hakimi şikayet etti
10:37 Erdoğan’ın Kürt sorunu zikzakları: Yok, var, çözdük, yok
10:27 Adalet Nöbeti'ne katılan avukatlar: Adalet er ya da geç tecelli edecek
10:14 Türkiye, Kuzey Suriye’ye akan Fırat suyunu 200 metreküpün altına düşürdü
10:06 İdil kırsalında yangın
09:54 Çocuklarının cenazesini almak için mücadele ediyorlar
09:50 Kırkazak: Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye’den yol haritası istiyor
09:08 Ağaç kıyımı sırasında bir asker hayatını kaybetti
09:07 Yoksulluk ve ekoloji mücadelesini bütünleştiren bir kadın: Wangari Maathai
09:06 Kadınlar Danıştay'ın ret kararına itiraz edecek
09:06 AYM'nin Özgür Gündem kararı AİHM’e taşınacak
09:05 Uyuşturucu tehdidi karşısında teşvikvari sessizlik!
09:02 Kahveci: Konut krizinin nedeni yönetim zafiyeti
09:02 'Cebimizdeki para gün geçtikçe eriyor'
09:02 Öğrenci yurdu asker ve koruculardan alınamıyor
09:02 Ekolojist Işıklı: Doğa talanı ÇED'siz hızlandırılıyor
09:01 Mehmet Öcalan: Çözümün yolu İmralı ve Meclis'ten geçer
09:01 İmralı'da özgürlük diyalogları: Eril iktidardan sonsuz boşanmalı
09:00 25 EYLÜL 2021 GÜNDEMİ
00:23 Öğrenciler eylemlerini sürdürüyor
00:16 Dedeoğulları’nın korunmasına yönelik Valilik ve Kaymakamlık’ta kayıt bulunamadı
24/09/2021
22:41 Düğün konvoyuna silahlı saldırı
22:29 Akşener: Cumhurbaşkanı adayı değil, başbakan adayıyım
21:52 Kadıköy’de toplanan HDP’liler: Yoksulluk kader değildir
20:34 34 işçi örgütünden mitinge katılım çağrısı
20:29 Koronavirüs tablosu: 27 bin 197 vaka, 221 vefat
20:22 Ebru Aras’ı katleden failin tahliye edilmesi protesto edildi
20:16 Türkiye’nin bombardımanında bir sivil yaralandı
19:43 Nehil Sazlık’taki yangın kısmi olarak kontrol altına alındı
19:33 Sedat Peker: Türkiye'de bürokrasi ve siyasetle iç içe bir narko yapı yaratılmaya çalışılıyor
19:18 CHP Sözcüsü: Sorun yok deyince çözüldü zannediyorlar
19:07 Ekoloji örgütleri: İklim krizine karşı harekete geçilmeli
18:47 Türkiye Tıl Temir’de Şam noktasını bombaladı
18:38 KESK üyeleri hakkında beraat talebi
18:23 Boğaziçi’nde akademisyenlerin nöbeti 177’nci gününde
18:12 Şırnak'ta bir tutuklu sevk edildi
18:00 Özerk Yönetim’den Danimarka Dışişleri Bakanlığı’na ziyaret